Pan jest z tobą, dzielny wojowniku!

Masz w sobie potężną moc, która przewyższa wszelkie zło, jakiego doświadczasz. Moc zdolną rozwiązać wszelkie problemy, przetrwać najgroźniejsze burze, pokonać najwiekszych wrogów twojego życia, sprawdzić, że twoje serce będzie ufne i spokojne. Tą jedyną i niezwykłą mocą jest Pan i On jest z tobą, dzielny wojowniku!

fragment z książki o. Józefa Witko pod tym samym tytułem

Reinhold Niebuhr

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.