Entries by marcin

Chrześcijanin to człowiek, który czeka aż klęska zamieni się w zwycięstwo. Ateista to człowiek, który widzi, że każde zwycięstwo jest ostatecznie klęską.

http://www.zywawiara.pl/kazania/art-887.html

Psalm 121

Pieśń stopni. 1 Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? 2 Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. 3 On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. 4 Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. 5 Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym […]