Entries by marcin

Krew Jezusa

SŁOWO BOŻE To jeden z elementów uobecniania się w nas mocy Bożej. Dlatego powinniśmy proklamować tylko dobre rzeczy i walczyć Słowem Bożym tak, jak robił to Jezus. Szkoda, że na co dzień – zamiast powoływać się na Boże obietnice – ogłaszamy wciąż własne obawy, sami się w ten sposób osłabiając. Kiedy człowiek zaczyna ogłaszać Słowo […]

Bóg -> szatan

Bóg mówi; jestem wierny w Swoich obietnicach! Szatan mówi; czy Bóg napewno powiedział, że jest wierny? Kiedy zniewalają cię pokusy, strach, zniechęcenie lub rozterki, kogo chcesz słuchać? Boga, czy szatana, który wykrzywia Jego obietnice? Dlatego naucz się rozróżniać Boży Głos! Bóg zapewnia, a szatan temu zaprzecza. Więc przypomnij sobie Boże obietnice, a kiedy usłyszysz oskarżenia […]

2 list do Koryntian 9:6-8, Biblia Warszawska

A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką […]