Entries by marcin

Pan jest z tobą, dzielny wojowniku!

Masz w sobie potężną moc, która przewyższa wszelkie zło, jakiego doświadczasz. Moc zdolną rozwiązać wszelkie problemy, przetrwać najgroźniejsze burze, pokonać najwiekszych wrogów twojego życia, sprawdzić, że twoje serce będzie ufne i spokojne. Tą jedyną i niezwykłą mocą jest Pan i On jest z tobą, dzielny wojowniku! fragment z książki o. Józefa Witko pod tym samym […]

Reinhold Niebuhr

Boże, użycz mi pogody ducha, Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Dobra lub zła budowa Mt 7, 24-27

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać […]

Jałmużna – Mt 6, 2-4

2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. 3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który […]

Cierpliwość i opanowanie siebie – Syr 1, 22-24

22 Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony, przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem. 23 Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. 24 Do czasu będzie ukrywać swoje słowa, a wargi wielu wychwalać będą jego rozum.

Cud eucharystyczny w Buenos Aires 1996

…badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. Trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Mięsień sercowy jest w stanie zapalnym, znajduje się w nim wiele białych ciałek. Wskazuje to na fakt, że to serce żyło w chwili pobierania wycinka. Twierdzę, […]