Krew Jezusa

SŁOWO BOŻE

To jeden z elementów uobecniania się w nas mocy Bożej. Dlatego powinniśmy proklamować tylko dobre rzeczy i walczyć Słowem Bożym tak, jak robił to Jezus. Szkoda, że na co dzień – zamiast powoływać się na Boże obietnice – ogłaszamy wciąż własne obawy, sami się w ten sposób osłabiając. Kiedy człowiek zaczyna ogłaszać Słowo Boże, cytować jego fragmenty w odniesieniu do siebie – ogłasza tym samym wolę Bożą wobec swojego życia. W Piśmie świętym możemy znaleźć antidotum na każdy nasz lęk, ponieważ gdy wyznajemy Boże obietnice wobec nas – on musi ustąpić. A przecież to właśnie lęk jest jednym ze sposobów „otwarcia drzwi” dla zła. Zło nas straszy, wywołując w nas taką reakcję, która da mu prawo do tego, by nas nękać. Jeśli podczas posługi boimy się, że szatan z zemsty uderzy w nasze dzieci, męża/żonę, majątek – to proklamujemy zło i dajemy mu dostęp do tych osób. A gdy zaczynamy proklamować moc złego w swoim życiu, dajemy mu tym samym prawo do działania. Jak to zmienić? Ogłaszajmy Boże obietnice. Wyznawajmy słowami Psalmu 127: „Pan mnie uchroni od zła wszelkiego, Pan będzie strzegł mego wyjścia i przyjścia” (por. Ps 127, 7-8). Gdy to codziennie proklamujemy, zmienia się nasza postawa. Wierzymy, że Pan będzie nas chronił i właśnie z tym słowem wychodzimy na posługę. Wierzymy mocno: „Zło nic mi nie zrobi, bo Pan strzeże mojego wyjścia i przyjścia” oraz „Jeśli Pan moją światłością, to kogóż miałbym się lękać?” (por. Ps 27, 1). Zastępujemy tymi Bożymi obietnicami swoje ludzkie obawy: „Bądź ostrożny, bo zło może ci zrobić krzywdę”. Gdybyśmy się bali, że diabeł jest potężny – lepiej nie bierzmy się za posługę uwolnienia.

…czym się karmimy – tym nam się potem w życiu odbija…

…czego się boisz – temu dajesz moc…

 

http://gloria.tv/media/Mkebt2SSkcD

Bóg -> szatan

Bóg mówi; jestem wierny w Swoich obietnicach!
Szatan mówi; czy Bóg napewno powiedział, że jest wierny?

Kiedy zniewalają cię pokusy, strach, zniechęcenie lub rozterki, kogo chcesz słuchać? Boga, czy szatana, który wykrzywia Jego obietnice?

Dlatego naucz się rozróżniać Boży Głos!
Bóg zapewnia, a szatan temu zaprzecza. Więc przypomnij sobie Boże obietnice, a kiedy usłyszysz oskarżenia szatana zastąp je Słowem Bożym:

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Nie mogę – nie potrafię….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(13) Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie (Filipian 4:13).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Brak mi….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(19) A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie (Filipian 4:19).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Boję się….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(7) Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości (2 Tymoteusza 1:7).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Nie mam wiary….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(3) Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił (Rzymian 12:3).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Jestem słaby….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(2) Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim (Izajasza 12:2).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Szatan naprawdę mnie złapał….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(4) Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie (1 Jana 4:4).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Jestem pokonany…..”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(14) Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie…. (2 Koryntian 2:14).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Nie wiem co robić….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(26) Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach (Rzymian 8:26).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Co będzie jak dosięgnie mnie choroba?…..”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(17) On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł (Mateusza 8:17).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Jestem taki zmartwiony i przygnębiony….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(7) Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie (1 Piotra 5:7).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„To doświadczenie przerasta mnie….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(10) A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. (11) Jego jest moc na wieki wieków. Amen! (1 Piotra 5:10-11).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Jestem zniewolony….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
….(17)….gdzie zaś Duch Pański, tam wolność (2 Koryntian 3:17).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Brak mi pokoju….”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
(1) Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,… (Rzymian 5:1).

Negatywna myśl szatana [destrukcyjna myśl]:
„Czuję się potępiony…..”

Pozytywna Boża myśl [budująca]:
(1) Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. (2) Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci…. (Rzymian 8:1-2).

2 list do Koryntian 9:6-8, Biblia Warszawska

A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,