Pan jest z tobą, dzielny wojowniku!

Masz w sobie potężną moc, która przewyższa wszelkie zło, jakiego doświadczasz. Moc zdolną rozwiązać wszelkie problemy, przetrwać najgroźniejsze burze, pokonać najwiekszych wrogów twojego życia, sprawdzić, że twoje serce będzie ufne i spokojne. Tą jedyną i niezwykłą mocą jest Pan i On jest z tobą, dzielny wojowniku!

fragment z książki o. Józefa Witko pod tym samym tytułem

Reinhold Niebuhr

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Dobra lub zła budowa Mt 7, 24-27

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha
i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym,
który dom swój zbudował na skale.
25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry
i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął,
bo na skale był utwierdzony.
26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha,
a nie wypełnia ich, można porównać
z człowiekiem nierozsądnym, który
dom swój zbudował na piasku.
27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się
wichry i rzuciły się na ten dom.
I runął, a upadek jego był wielki».

Jałmużna – Mt 6, 2-4

2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą,
jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach,
aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam:
ci otrzymali już swoją nagrodę.
3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę,
niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Cierpliwość i opanowanie siebie – Syr 1, 22-24

22 Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony,
przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem.
23 Cierpliwy do czasu dozna przykrości,
ale później radość dla niego zakwitnie.
24 Do czasu będzie ukrywać swoje słowa,
a wargi wielu wychwalać będą jego rozum.

Cud eucharystyczny w Buenos Aires 1996

…badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. Trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Mięsień sercowy jest w stanie zapalnym, znajduje się w nim wiele białych ciałek. Wskazuje to na fakt, że to serce żyło w chwili pobierania wycinka. Twierdzę, że serce żyło, gdyż białe ciałka obumierają poza żywym organizmem, potrzebują go, aby je ożywiał. Ich obecność wskazuje więc, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, te białe ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało – np. jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej…

Przeczytaj cały artykuł:
http://www.fronda.pl/a/cud-eucharystyczny-w-buenos-aires,28491.html