Wpisy

Dobra lub zła budowa Mt 7, 24-27

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha
i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym,
który dom swój zbudował na skale.
25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry
i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął,
bo na skale był utwierdzony.
26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha,
a nie wypełnia ich, można porównać
z człowiekiem nierozsądnym, który
dom swój zbudował na piasku.
27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się
wichry i rzuciły się na ten dom.
I runął, a upadek jego był wielki».

Jałmużna – Mt 6, 2-4

2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą,
jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach,
aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam:
ci otrzymali już swoją nagrodę.
3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę,
niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Cierpliwość i opanowanie siebie – Syr 1, 22-24

22 Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony,
przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem.
23 Cierpliwy do czasu dozna przykrości,
ale później radość dla niego zakwitnie.
24 Do czasu będzie ukrywać swoje słowa,
a wargi wielu wychwalać będą jego rozum.