Wpisy

Dobra lub zła budowa Mt 7, 24-27

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha
i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym,
który dom swój zbudował na skale.
25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry
i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął,
bo na skale był utwierdzony.
26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha,
a nie wypełnia ich, można porównać
z człowiekiem nierozsądnym, który
dom swój zbudował na piasku.
27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się
wichry i rzuciły się na ten dom.
I runął, a upadek jego był wielki».